• Kontenerowy wywóz: gruzu, śmieci, odpadów budowlanych, papy, odpadów zielonych
  • Dostawy: piasku, żwiru, grysów, kruszyw
  • Transport ciężarowy: wywrotki 4 osiowe, wanny, hakowce, bramowce,
  • Wykopy, roboty ziemne, wyburzenia, rozbiórki, plantowanie
  • Wynajem rękawów do gruzu ( zsypów )
  • Wynajem sprzętu z operatorem: koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, teleskopówka

NASZA OFERTA

Wywóz gruzu, śmieci, odpadów - kontenery
Dostawy kruszyw i piasku
Wyburzenia, rozbiórki
Wynajem zsypów do gruzu
Wąskie wjazdy wywóz gruzu
Odśnieżanie

EKO GRUZ

Kontenery na gruz, wywóz śmieci - Łódź

- Transport oraz sprzedaż kruszyw, piasku, ziemi
- Rozbiórki, wyburzenia
- Wynajem ładowarek czołowych
- Wynajem kontenerów na odpady (transport i utylizacja)
- Odśnieżanie terenów

Wywóz odpadów zgodnie z prawem