• Kontenerowy wywóz: gruzu, śmieci, odpadów budowlanych, papy, odpadów zielonych
 • Dostawy: piasku, żwiru, grysów, kruszyw
 • Transport ciężarowy: wywrotki 4 osiowe, wanny, hakowce, bramowce,
 • Wykopy, roboty ziemne, wyburzenia, rozbiórki, plantowanie
 • Wynajem rękawów do gruzu ( zsypów )
 • Wynajem sprzętu z operatorem: koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, teleskopówka

Odbiór gruzu – Łódź

odbiór gruzuGruz, odpady budowlane i inne zanieczyszczenia powstające podczas prac budowlanych i remontowych należy, według obowiązujących przepisów prawa, skrupulatnie usunąć i zutylizować. Obowiązek ten ciąży na nadzorcy prac. Firma EKO GRUZ oferuje odbiór i wywóz gruzu z każdego placu budowy, pomagając przedsiębiorcom i inwestorom w przestrzeganiu przepisów i oczyszczeniu terenu pracy.

Odbiór i wywóz gruzu – oferta EKO GRUZ

Oferujemy sprawny odbiór i wywóz gruzu z każdej budowy na terenie Łodzi i okolic. Prowadzimy wynajem kontenerów budowlanych, odbieramy również gruz pakowany w worki, big bagi itp. Jako odpady budowlane rozumiemy:

 • gruz,
 • beton,
 • cegły,
 • tynk,
 • płyty gipsowe,
 • watę szklaną,
 • styropian,
 • karton,
 • szkło,
 • metal,
 • elementy plastikowe, drewniane, folie.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do rodzaju odpadów, jakie można utylizować wraz z gruzem, prosimy o kontakt, a chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Wybierając usługi naszej firmy, mogą być Państwo pewni, że wywóz i odbiór gruzu zostanie przeprowadzony rzetelnie i sprawnie. Działamy szybko, jesteśmy w stanie podstawić odpowiedni kontener lub zabrać odpady budowlane na terenie Łodzi i okolic nawet w ciągu kilku godzin. Zapewniamy dobrą komunikację i szybką, terminową reakcję na wszystkie zgłoszenia. Dzięki temu niepotrzebne odpady nie zalegają na placu budowy, co przyczynia się do sprawniejszej i wygodniejszej realizacji dalszych prac.

Kontenery na gruz podstawiamy i zabieramy o ustalonych godzinach, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub elektronicznym. Następnie przeprowadzamy wywóz gruzu i dokonujemy przepisowej utylizacji zawartości kontenera. Zachęcamy naszych Klientów do zwrócenia uwagi na problem wywozu gruzu na jak najwcześniejszym etapie budowy i skorzystania z usługi wynajmu kontenerów. Dzięki ustawieniu kontenera na placu odpowiednio wcześnie gruz można w łatwy i wygodny sposób od początku składować w jednym miejscu, co przyspiesza późniejszy proces jego usuwania.

Sprawny wywóz i odbiór gruzu – Łódź i okolice

W przypadku przeprowadzania prac budowlanych na terenach zamieszkałych lub powszechnie użytkowanych w inny sposób szczególnie ważne jest minimalizowanie uciążliwości budowy czy remontu. Sprawnie zorganizowany odbiór gruzu oraz jego wywóz to jeden z czynników wpływających na zmniejszenie uciążliwości prac. Firma EKO GRUZ oferuje swoje usługi na terenie miasta Łódź oraz okolic, pomagając Państwu w realizacji prac budowlanych różnego typu.

Współpracujemy z przedsiębiorcami oraz inwestorami prywatnymi, obsługujemy zarówno małe, jak i wielkie budowy. Dysponujemy różnorodnymi kontenerami o dużej rozpiętości rozmiarów i pojemności oraz sprawnym transportem i rzetelnym personelem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!